63-01-27 บ้านน้ำใจ สพฐ

 

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ช่างภาพสำนักงานเขต 30 ม.ค. 63