6.ขอความอนุเคราะห์

7.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน-วันสมเด็จพร 2564 ศูนย์

 

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขต 12 พ.ย. 64