รับเกียรติบัตรจากนายอำเภอขุนตาล
วันที่ 16 มกราคม 2562
รางวัลครูผู้สอนการแข่งขันอังกะลุง เหรียญทองแดง ระดับชาติ

อังกะลุง

เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68