"หากโลกยังไม่แตก จงใช้ชีวิตแบบที่โลกหมุนต่อไป"

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งในการสะสมผลงานของตัวผมเอง
"คุณครูธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ" (ครูเมท)
เว็บนี้เป็นเว็บส่วนตัวซึ่งสร้างมาเพื่อเก็บสะสมผลงานของตัวเอง
รวมถึงเผยแพร่ผลงานในด้านต่างๆ และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กนักเรียน รวมถึงบุคคลทั่วไป
ข้าพเจ้ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์นี้ครับผม
หวังว่าหากท่านเข้าชมเว็บนี้แล้ว ท่านจะได้รับความเพลิดเพลิน ความรู้ หรือได้สื่อติดไม้ติดมือไปบ้าง ไม่มากก็น้อยนะครับ
ด้วยความยินดียิ่ง
.:: ธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ ::.