รับหน้าที่ช่างภาพใน พิธีมอบบ้านน้ำใจ “คืนความสุขสู่รูป สพฐ.” หลังที่ 5
โดย ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พิธีมอบบ้านน้ำใจ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. หลังที่ 5